. . .
Uzależnienia jako problem społeczny

Patrząc na to, jak ośrodek leczenia uzależnień jest często odwiedzany przez osoby dotknięte alkoholizmem, można śmiało powiedzieć, że jest to duży problem współczesnego społeczeństwa. Nie dotyczy on tylko i wyłącznie osób o niskim statusie społecznym, ale każdego.

Zarówno kobiet, jak i mężczyzn, osoby bezrobotne oraz te, które osiągnęły sukces w pracy, biednych i bogatych. Każdy ośrodek odwykowy kładzie na to duży nacisk – choroba nie wybiera, może przyjść czas w życiu każdego człowieka, że będzie musiał stawić jej czoła. Co może być elementem, który pchnie tę całą maszynerię w ruch? 

Problem indywidualny każdego człowieka

Ośrodek leczenia uzależnień do swoich pacjentów musi podchodzić w sposób indywidualny, gdyż każdy niesie ze sobą swój własny bagaż doświadczeń. Mimo tego, że można wyselekcjonować 4 najczęstsze czynniki, wpływające na to, że ktoś za często sięga po kieliszek (biologiczny, psychiczny, społeczny subiektywny), to jeszcze należy liczyć się z tymi typowo indywidualnymi. Odnosić mogą się one do problemów różnej natury: 

  • konflikty w związku, rodzinie,
  • samotność, brak sensu życia, nierealizowanie się w pracy,
  • niska samoocena, rezygnacja z marzeń, poczucie odepchnięcia przez otoczenie.

Narastający spór wewnętrzny

W wielu przypadkach alkoholizm wynika z tego, czego już doświadczył lub aktualnie doświadcza dany pacjent. Prywatny ośrodek terapii uzależnień, zwłaszcza gdy znajduje się poza miejscem zamieszkania, pozwala na niektóre sprawy spojrzeć z dystansem, a jednocześnie się z nimi skonfrontować. Niejednokrotnie może okazać się, że problem wynika z:

  • traumatycznego dzieciństwa,
  • nudy i chęci szukania nowych doznań,
  • niskiej samooceny spowodowanej problemami natury seksualnej.