. . .
Przyczyny uzależnienia alkoholowego

W dzisiejszych czasach prywatny ośrodek terapii uzależnień pod swój dach przyjmuje różne osoby, udowadniając tym samym, że alkoholizm nie jest chorobą wybierającą tylko i wyłącznie tych, uznawanych powszechnie za ‘margines społeczny’.

Zmagać mogą się z nim również ludzie majętni, wykształceni, posiadający odpowiedzialną pracę itd. Alkoholizm w przypadku takich osób nie jest często tak bardzo dostrzegalny, a sięganie po kieliszek tłumaczy się zwykle ciężką pracą, stresującym dniem, zbyt dużą ilością przemyśleń itd. Przyczyny uzależnień są rozpatrywane indywidualnie, co też robi ośrodek uzależnień. Można jednak wyszczególnić te najczęściej występujące. 

Uwarunkowanie psychiczne, jak i fizyczne 

Decydując się na skorzystanie z pomocy, jaką oferuje prywatny ośrodek leczenia uzależnień, trzeba stawić czoła własnym słabościom i odkryć ich pochodzenie, a te może dotyczyć wielu płaszczyzn, tworzących człowieka. Czynniki, skłaniające do alkoholizmu, mogą być:

  • biologiczne – całkowicie niezależne od danej osoby. To one określają w jakim stopniu kto jest bardziej podatny na tę przewlekłą chorobę. Składają się na nie geny, biochemiczne przemiany (zachodzące w ciele człowieka) oraz działania poszczególnych układów, a w tym hormonalnych. Czynnik ten nie jest jednak zero-jedynkowy. Ktoś, kto w skali od 0 do 100 (podatności na chorobę) posiada np. 80, nie oznacza to, że skończy jako alkoholik. Zależność ta działa również w drugą stronę. Osoba z wynikiem 1 również może mieć kłopoty z alkoholem, 
  • psychiczne – każdy jest inny, co też zawsze musi brać pod uwagę ośrodek terapii uzależnień. Składa się na ten czynnik cały pakiet emocji, różnorodnych uczuć oraz zbiór zachowań, z którym każdy człowiek na co dzień funkcjonuje. 

Uwarunkowanie wewnętrzne i zewnętrzne 

Osoba uzależniona, często nieświadomie, wpływa na otoczenie, tak samo jak świat zewnętrzny zmienia ją. Ośrodek odwykowy jest strefą neutralną, dlatego w niej można często dostrzec tak zwany czynnik społeczny. Składają się na niego wszystkie te elementy, które kształtują człowieka, będą to zatem:

  • nabywane zewsząd wzorce,
  • towarzystwo, w którym obraca się dana osoba, 
  • elementy nacisku i nastroje panujące w społeczeństwie (polityka, ustrój)

Decydując się na sprawdzony i dobry ośrodek leczenia uzależnień można również usłyszeć o czynniku subiektywnym, który odnosi się tylko i wyłącznie do tego, jaki jest dany pacjent.