. . .
Co to jest obróbka CNC?

Do wytwarzania precyzyjnych części mogą dzisiaj zostać wykorzystane bardzo różne metody. Jedną z tych stosowanych obecnie naprawdę bardzo często jest precyzyjna obróbka i usługi CNC. Warto więc zainteresować się tą tematyką.

Na czym to polega obróbka CNC?

Precyzyjna obróbka CNC odbywa się przy zastosowaniu maszyn, których elementem jest mikrokomputer. Oznacza to, że precyzyjna obróbka przeprowadzana jest w sposób automatyczny. Usługi obróbki skrawaniem z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego świadczone są na bardzo wysokim poziomie.

Dzięki zastosowaniu sterowanych komputerowo frezarek i tokarek, usługi obróbki mogą być wykonywane w naprawdę bardzo krótkim czasie. Co więcej, obróbka skrawaniem metodą CNC są bardzo przystępne cenowo. Istotne jest to, że obróbka CNC umożliwia szybkie wykonanie elementów nawet o najbardziej skomplikowanych kształtach, a obrabiana tą metodą powierzchnia jest idealnie gładka.

Do kogo te usługi są adresowane?

Usługi CNC adresowane są przede wszystkim do firm należących do sektora przemysłu ciężkiego. Usługi obejmują wykonywanie części do urządzeń i maszyn. Możliwe jest także wykorzystanie obróbki CNC do wykonania narzędzi i przyrządów. Koszty części wytwarzanych metodą CNC są znacznie niższe nić wykonanych tradycyjną metodą obróbki skrawaniem.

Usługi CNC świadczone są dla różnej wielkości firm z branży motoryzacyjnej, spożywczej czy farmaceutycznej. Usługi te adresowane są także do firm, które zajmują się produkcją maszyn rolniczych i urządzeń budowlanych.