. . .
Kilka informacji o kodzie LEI

Od 3 stycznia 2018 roku wszystkie podmioty, które dokonują transakcji brokerskich zobowiązane są do posiadania numer LEI. Brak numer LEI oznacza, że nie będzie możliwe dokonywanie przez nie zarówno transakcji na papierach wartościowych, jak i na innych instrumentach finansowych regulowanych i OTC. Numer LEI to standard, który uznają wszystkie kraje świata.

Kto musi go mieć?

Lista podmiotów, które muszą posiadać Kod LEI jest bardzo długa. Do uzyskania Kod LEI zobowiązane są wszystkie instytucje finansowe. O nadanie kod LEI muszą więc wystąpić przede wszystkim banki, ale także fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, firmy brokerskie. LEI numer powinny posiadać także spółki i osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą z obowiązku posiadania LEI numer zostały zwolnione te osoby, których inwestowanie na GPW nie wiąże się z prowadzoną działalnością. LEI numer może nadawać 30 instytucji. Na terenie Polski identyfikator LEI można uzyskać od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Jak otrzymać kod?

Podmioty, które muszą posiadać identyfikator LEI wszystkie formalności mogą załatwić za pośrednictwem strony internetowej KDPW. Nie ma obowiązku występowania o identyfikator LEI do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. O nadanie identyfikator transakcji LEI można wystąpić do każdej z 30 instytucji. Przyznanie identyfikator transakcji LEI wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty. Identyfikator transakcji LEI po 12 miesiącach należy odnowić. Więcej informacji można znaleźć w naszym wcześniejszym artykule.