. . .
Czym jest kod LEI?

Posiadanie Światowego Identyfikatora Podmiotu Prawnego (Legal Entity Identifiter – stąd skrót LEI) jest wymogiem nałożonym przez Unię Europejską na osoby mające osobowość prawną, które realizują na rachunku transakcje brokerskie. Wszystkie podmioty, które wykonują tego typu transakcje powinny uzyskać kody LEI do 3 stycznia 2018 roku.

Czym jest kod?

Kody LEI muszą być zgodne z normą ISO 17442. Na pojedynczy kod składa się ciąg 20 znaków. Część tych znaków to litery, część – cyfry. Utworzone z nich indywidualne kody LEI są nadawane przez Local Operating Unit (LOU), a następnie wpisywane do Global LEI System, który prowadzi Komitet Nadzoru Regulacyjnego do spraw LEI. Do nadania kodu LEI zostało uprawnionych na całym świecie 30 instytucji; jedna z nich – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – ma siedzibę w Polsce. Podmioty, które zobowiązane są do posiadania kodu LEI nie muszą występować o niego w swoim macierzystym kraju, mogą wybrać dowolną, uprawnioną do tego instytucję.

Kto musi posiadać kod?

Muszą go posiadać wszystkie instytucje finansowe. Należą do nich między innymi banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, instytucje kredytowe, pośrednicy finansowi i brokerzy. Kod LEI muszą posiadać także podmioty, które nie są instytucjami finansowymi. Należą do nich między innymi osoby fizyczne i spółki, które prowadzą działalność gospodarczą. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą obowiązek posiadania LEI spoczywa tylko na tych, którzy dokonują transakcji na GPW w ramach prowadzonej działalności.